Neem vrijblijvend contact op
Studiefinanciering in het leenstelsel: hoe zit het?

Studiefinanciering in het leenstelsel: hoe zit het?

Het is één van de meest besproken onderwerpen van de afgelopen jaren: de afschaffing van de basisbeurs en de gevolgen hiervan voor de studiefinanciering in het hoger onderwijs. In de media wordt nog steeds veel gediscussieerd over de voor- en nadelen van het nieuwe stelsel.

Dit is niet voor niets: er is voor studenten veel veranderd. Wat onveranderd is gebleven, is dat studenten op het mbo, hbo en de universiteit vanuit de overheid financiële steun krijgen. Alles wat zij ontvangen, valt onder ‘studiefinanciering’. Maar wat hoort hier nou wel of juist niet bij?

Universiteit en hbo

Voor universitaire en hbo- studenten omvat de studiefinanciering niet langer een basisbeurs. Wel kunnen studenten in aanmerking komen voor een aanvullende toelage wanneer hun ouders niet of beperkt kunnen meebetalen aan hun opleiding. Alle studenten ontvangen een studentenreisproduct, waarmee zij kosteloos of met korting gebruik kunnen maken van openbaar vervoer.

Verder kunnen studenten geld lenen om hun studie te bekostigen. De hoogte van deze lening bepalen studenten zelf. Per maand kan dit bedrag aangepast of stopgezet worden via DUO. Voor hulp bij het betalen van collegegeld kunnen studenten een extra lening aanvragen, namelijk het collegegeldkrediet. Beide leningen moeten na het afronden van de opleiding met rente worden terugbetaald, momenteel is de rente 0%. Je bouwt hiermee wel een studieschuld op.

Mbo

Voor mbo studenten zijn de regels van studiefinanciering vrijwel hetzelfde als voor hbo en universitaire studenten, met één belangrijke uitzondering: mbo-studenten hebben nog steeds recht op een basisbeurs. De hoogte van deze beurs is afhankelijk van de woonsituatie van de student. Wie nog bij hun ouders woont, ontvangt een lager bedrag dan een student die zelfstandig op kamers woont.

Bijverdienen

Vanwege het aangepaste leenstelsel, is het voor veel studenten noodzakelijk geworden (meer) te werken naast hun studie. Studenten die veel werken naast hun studie moeten goed opletten dat zij niet te veel verdienen: wie te veel bijverdient moet zijn of haar studiefinanciering stopzetten. Wie dit niet doet, moet het verdiende bedrag boven de bijverdiengrens terugbetalen.

Studiefinanciering aanvragen

De belangrijkste voorwaarde voor het ontvangen van studiefinanciering is dat een student minimaal één jaar voltijd of deeltijd ingeschreven moet staan bij een erkende opleiding. Studiefinanciering start per direct bij aanvang van de studie, dus meestal per 1 september. Een student moet op de 1e van de maand ingeschreven staan om vanaf de volgende maand studiefinanciering te ontvangen. Het aanvragen van studiefinanciering moet via de website van DUO worden gedaan, bij voorkeur drie maanden voor de aanvang van het recht op studiefinanciering.

Voor up to date bedragen, voorwaarden, en informatie: https://duo.nl/particulier/geld-voor-school-en-studie/.

 

 

 

 

exit