Studeren met ADD/ADHD

Studeren met ADD / ADHD

Als StudieKeuzeAdvies houden we niet van ‘stickers plakken’. Wel  erkennen we dat de manier hoe je hoofd en lichaam werkt invloed heeft op de wijze hoe je moet studeren en belemmeringen waar je tegenaan loopt.

In onze trajecten StudieKeuze met ADD/ADHD besteden we specifiek aandacht aan deze belemmeringen en de manier om met deze belemmeringen om te gaan.
De afgelopen jaren is er veel geschreven over ‘studeren met ADD / ADHD’. Omdat we hier te maken hebben met ‘containerbegrippen zal niet alles wat hierover geschreven is nuttig voor je zijn en in jouw situatie gelden.

Naast de standaard informatie die je eenvoudig kan Googelen hierbij wij nog een korte lijst van ‘tips’, die op basis van onze ervaringen (met scholieren / studenten) bruikbaar kunnen zijn.

 

1. Experimenteer met ‘de beste positie’ in de collegezaal:

Voor sommige studenten is het verstandig om middenin vooraan te gaan zitten. Dit leidt tot de minste afleiding en kan je daarom op het college gericht houden. Anderen voelen zich hier juist heel opgesloten wat tot onrust kan leiden. In dat geval kan het verstandig zijn juist aan de zijkanten van de collegezaal te gaan zitten.

 

2. Forceer niet teveel

Lange tijd gefocust zijn is waarschijnlijk erg lastig voor je. Helaas is ons onderwijssysteem daar wel op ingericht. Vaak wordt van je verwacht dat je lange tijd stil blijft zitten en oplet. Dit kan ertoe leiden dat je wel aanwezig bent maar niks meer opneemt. Wees verstandig;  ren een rondje en kom dan pas weer terug.

Probeer zoveel mogelijk momenten dat je er even tussenuit kan gaan aan te grijpen.

 

3. Communiceer vanaf het begin

Niks zo vervelend om samen te werken met iemand waar je niks van snapt. Wees daarom (bijvoorbeeld in groepswerk) direct duidelijk over de manier waarop je werkt en niet werkt. Vertel gewoon eerlijk hoe je hoofd functioneert, wat je nodig hebt en wat je juist wel kan leveren.

Dat scheelt een hoop frustraties en levert begrip op.

 

4. Trek van te voren aan de bel

Op hogescholen en universiteiten is vaak veel hulp aanwezig. Zowel jij als de onderwijsinstelling hebben hetzelfde belang;  een vlotte studievoortgang. Deze hulp moet je alleen wel zelf aanvragen! Het is niet meer zoals op de middelbare school dat het je wordt aangeboden.

Informeer daarom (voor het schooljaar) al welke ondersteuning mogelijk is en maak hier een concrete afspraak voor.

 

Succes!